Thông tin văn bản
Văn bản số 146/VP-KTTC ngày 06/01/2021 Sao gửi Quyết định số 2178/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 146/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 2178/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114150800.zip