Thông tin văn bản
Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 04/03/2020 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
Số ký hiệu: 35/BC-UBND Ngày ban hành: 04/03/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 35.bc.signed.pdf