Thông tin văn bản
Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 -2024
Số ký hiệu: 35/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 -2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 35 qppl.signed.pdf