Thông tin văn bản
Công văn số 1821/UBND-VHXH ngày 23/08/2019 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Số ký hiệu: 1821/UBND-VHXH Ngày ban hành: 23/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1821.ub.signed.pdf