Thông tin văn bản
Văn bản số 6487/VP-KT ngày 28/09/2021 Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 6487/VP-KT Ngày ban hành: 28/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211007072337.zip