Thông tin văn bản
Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 52/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 52.2019.qdub.signed.pdf