Thông tin văn bản
Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 04/07/2014

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ""Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 1509/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ""Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 1509QDUBND2014.doc