Thông tin văn bản
Báo cáo số 734/QÐ-BGDÐT ngày 13/03/2017

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

Số ký hiệu: 734/QÐ-BGDÐT Ngày ban hành: 13/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 734QDBGDDT2017.PDF