Thông tin văn bản
Văn bản số 2943/VP-KT ngày 04/05/2022 Sao gửi báo cáo số 46/BC-BXD của Bộ Xây dựng.
Số ký hiệu: 2943/VP-KT Ngày ban hành: 04/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi báo cáo số 46/BC-BXD của Bộ Xây dựng.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504151750.zip