Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 01/09/2010

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thị xã

Số ký hiệu: 05/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/09/2010
Cơ quan ban hành: UBND TP Tây Ninh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thị xã

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_05_2010_THIXA.doc