Thông tin văn bản
Văn bản số 4550/VP-KTTC ngày 23/08/2018 (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu: 4550/VP-KTTC Ngày ban hành: 23/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4550.rar