Thông tin văn bản
Báo cáo số 416/BC-UBND ngày 19/11/2019 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân
Số ký hiệu: 416/BC-UBND Ngày ban hành: 19/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 416.bc.signed.pdf