Thông tin văn bản
Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 22/04/2019 Tổng kết tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2018
Số ký hiệu: 135/BC-UBND Ngày ban hành: 22/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tổng kết tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 135.bc.PDF