Thông tin văn bản
Văn bản số 2185/UBND-NC ngày 10/09/2018 Chỉ đạo thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Nội chính trung ương tại Báo cáo số 210-BC/BNCTW
Số ký hiệu: 2185/UBND-NC Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Chỉ đạo thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Nội chính trung ương tại Báo cáo số 210-BC/BNCTW
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2185.pdf