Thông tin văn bản
Văn bản số 4617/VP-KTTC ngày 24/08/2018 Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý thị trường cấp tỉnh
Số ký hiệu: 4617/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý thị trường cấp tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4617.rar