Thông tin văn bản
Văn bản số 5000/VP-KSTT ngày 23/10/2017

Về việc : Sao gửi văn bản

Số ký hiệu: 5000/VP-KSTT Ngày ban hành: 23/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi văn bản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5000VPKSTT2017.rar