Thông tin văn bản
Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 18/02/2021 Về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020
Số ký hiệu: 40/BC-UBND Ngày ban hành: 18/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 40 bc.signed.pdf