Thông tin văn bản
Văn bản số 4797/VP-KGVX ngày 04/09/2018 Về việc : Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Số ký hiệu: 4797/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4797.rar