Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 18/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/06/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 18 qppl.signed.pdf