Thông tin văn bản
Công văn số 3047/VP-NCPC ngày 28/05/2019 Sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh - Công văn số 4336/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Số ký hiệu: 3047/VP-NCPC Ngày ban hành: 28/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh - Công văn số 4336/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Trương Văn Hùng
Đính kèm: 3047_VP-NCPC.rar