Thông tin văn bản
Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 12/06/2014

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh .

Số ký hiệu: 1313/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh .

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 1313QDUBND2014.doc