Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 26/12/2019 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Số ký hiệu: 2903/KH-UBND Ngày ban hành: 26/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2903.ub.signed.pdf