Thông tin văn bản
Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 11/09/2019 kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 1974/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1974.qd.signed.pdf