Thông tin văn bản
Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 29/03/2019 Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 574/KH-UBND Ngày ban hành: 29/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 574.ub.PDF