Thông tin văn bản
Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 11/09/2018 Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX
Số ký hiệu: 269/BC-UBND Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 269.bc.pdf