Thông tin văn bản
Báo cáo số 884/QÐ-TTg ngày 16/06/2017

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

Số ký hiệu: 884/QÐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 884QDTTg2017.pdf