Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 19/03/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 15/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/03/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 152015QDUBND2015.doc