Thông tin văn bản
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

Số ký hiệu: 51/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 51NQHDND2017.pdf