Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 15/04/2015

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ""Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV / AIDS giai đoạn 2015-2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 07/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành: 15/04/2015
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ""Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV / AIDS giai đoạn 2015-2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 07P2015NQHDND2015.doc