Thông tin văn bản
Văn bản số 2172/VP-KT ngày 07/04/2021 Sao gửi Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 2172/VP-KT Ngày ban hành: 07/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210408074843.zip