Thông tin văn bản
Văn bản số 5105/VP-KTTC ngày 26/10/2017

Về việc: Sao gửi Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

Số ký hiệu: 5105/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: Sao gửi Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5105VPKTTC2017.rar