Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 16/05/2018 Bải bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước vê Thông tin đối ngoại trên đại bàn tỉnh
Số ký hiệu: 16/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/05/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bải bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước vê Thông tin đối ngoại trên đại bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 16.qd.pdf