Thông tin văn bản
Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 67/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 672014QDUBND2014.doc