Thông tin văn bản
Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 11/01/2013

Quyết định số 84/QĐ-UBND Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Số ký hiệu: 84/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/01/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 84/QĐ-UBND Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 84QDUBND2013.doc