Văn bản thuộc lĩnh vực Khoa giáo Văn xã

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
903/KH-UBND 27/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026 về lĩnh vực du lịch (năm 2024)
544/QĐ-UBND 19/03/2024 UBND Tỉnh Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh
542/QĐ-UBND 18/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyển sinh trường trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh năm học 2024-2025
721/KH-UBND 13/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
494/QĐ-UBND 12/03/2024 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng nhân viên y tế ấp, khu phố hưởng chế độ phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng
616/KH-UBND 06/03/2024 UBND Tỉnh Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ IV – Năm 2024
615/KH-UBND 06/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025, năm 2024
410/QĐ-UBND 04/03/2024 UBND Tỉnh Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
586/KH-UBND 04/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024
410/QĐ-UBND 04/03/2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2024/QĐ-UBND 27/02/2024 UBND Tỉnh Quy định việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
528/KH-UBND 26/02/2024 UBND Tỉnh Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024
454/KH-UBND 15/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
446/KH-UBND 07/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Phục hồi chức năng giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Tây Ninh
423/KH-UBND 06/02/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
263/QĐ-UBND 31/01/2024 UBND Tỉnh Đề án đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
307/KH-UBND 29/01/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh năm 2024
248/KH-UBND 23/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai Kế hoạch số 173-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
212/KH-UBND 19/01/2024 UBND Tỉnh Tổ chức Chương trình Họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Giáp Thìn năm 2024
112/QĐ-UBND 15/01/2024 UBND Tỉnh Danh sách đối tượng nhân viên y tế ấp, khu phố hưởng chế độ phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng
33/QĐ-UBND 05/01/2024 UBND Tỉnh Công nhận 366 sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 cho các cá nhân
27/KH-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
28/KH-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2024
01/2024/QĐ-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2764/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách đối tượng hưởng hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (tính đến ngày 31/12/2023)
2735/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
130/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
66/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 Điều 22 của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 01/12/2023 UBND Tỉnh Danh mục thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
36/2023/QĐ-UBND 28/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
35/2023/QĐ-UBND 24/11/2023 UBND Tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3680/UBND-KGVX 14/11/2023 UBND Tỉnh Triển khai cấp thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu
3337/UBND-KGVX 23/10/2023 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi vào năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3316/KH-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023 - 2026
29/2023/QĐ-UBND 20/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành quy định tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo hình thức đặt hàng đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
2057/QĐ-UBND 11/10/2023 UBND Tỉnh Công nhận Trường Mầm non Thành Long đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
2058/QĐ-UBND 11/10/2023 UBND Tỉnh Công nhận Trường Mầm non Thái Dương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
2056/QĐ-UBND 11/10/2023 UBND Tỉnh Công nhận Công nhận Trường Mẫu giáo Ninh Điền đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
2896/KH-UBND 14/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1867/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định cử đào tạo Đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2023 tại Khoa Y ĐHQG TPHCM
2838/KH-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
1867/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Cử đào tạo Đại học chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2023 tại Khoa Y ĐHQG TPHCM
2773/UBND-KGVX 31/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023
2595/KH-UBND 16/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2570/KH-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025
2570/KH-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1647/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.
2509/KH-UBND 09/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 - 2025
2509/KH-UBND 09/08/2023 UBND Tỉnh Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 - 2025
2502/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
2502/KH-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
2471/KH-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1610/QĐ-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của TTCP và Quyết định 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh cho 84 bác sĩ và 11 nhân viên y tế
1604/QĐ-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh năm học 2023–2024
2412/UBND-KGVX 02/08/2023 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023
50/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
51/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2023/QĐ-UBND 13/07/2023 UBND Tỉnh Quyết định quy định định mức hoạt động đối với Đội tuyên truyền Lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2023/QĐ-UBND 20/06/2023 UBND Tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
1212/QĐ-UBND 06/06/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm học 2023-2024
1184/QĐ-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
12/2023/QĐ-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
03/2023/QĐ-UBND 14/02/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
48/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
46/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
45/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều; hộ nghèo tỉnh; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025
44/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025
40/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen
78/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế xã, tỉnh Tây Ninh
41/2022/QĐ-UBND 05/12/2022 UBND Tỉnh Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40/2022/QĐ-UBND 01/12/2022 UBND Tỉnh Quyết định quy định đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
30/2022/QĐ-UBND 10/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh
64/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh
63/NQ-HĐND 24/08/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật
24/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh
57/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
28/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2022/QĐ-UBND 15/06/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh Tây Ninh
52/NQ-HĐND 12/05/2022 UBND Tỉnh Nghị quyết KH3 HĐND K10: Về việc hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
05/2022/QĐ-UBND 22/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
117/QĐ-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận 195 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh năm học 2020-2021
93/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người kết thúc cách ly y tế trên địa bàn thành phố Tây Ninh
105/UBND-KGVX 11/01/2022 UBND Tỉnh Hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3967/QĐ-UBND 10/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch tổ chức học tập tiếng Anh và tiếng Khmer cho lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2021-2030
49/UBND-KGVX 06/01/2022 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT của Bộ Y tế tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.
3932/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3932/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 UBND Tỉnh Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
13/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021
17/2021/QĐ-UBND 30/08/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2547/KH-UBND 30/07/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin năm 2021-2022
1695/QĐ-UBND 29/07/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành
15/2021/QĐ-UBND 22/07/2021 UBND Tỉnh Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung, mước chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định về miễn thu phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh
1257/QĐ-UBND 10/06/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Tây Ninh
12/2021/QĐ-UBND 02/06/2021 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn công nhận danh hiệu " ấp Văn hóa", " Khu phố Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1613/KH-UBND 26/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát chẩn đoán điều trị trước sinh
1114/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định đơn giá nhân công lâm nghiệp năm 2021
1121/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2,6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục PT trên địa bàn tỉnh
1100/QĐ-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030
1454/KH-UBND 14/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1453/KH-UBND 14/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào năm 2030
999/QĐ-UBND 06/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn hòa giải viên lao động tỉnh Tây Ninh năm 2021
1332/KH-UBND 06/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2021
1296/KH-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
956/QĐ-UBND 29/04/2021 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1246/KH-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
1246/KH-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
1212/KH-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
931/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
931/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
895/QĐ-UBND 20/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, năm học 2021–2022
108/BC-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
106/BC-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh năm 2020
822/QĐ-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh
1043/KH-UBND 07/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ăn hóa" trên địa bàn tỉnh năm 2021
780/QĐ-UBND 06/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
792/QĐ-UBND 06/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 – 2022 tỉnh Tây Ninh
759/QĐ-UBND 01/04/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt 60 danh sách viên chức y tế được hỗ trợ kinh phí đào tạo liên thông năm 2020
535/KH-UBND 26/02/2021 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 (Từ ngày 01/3/2021 – 31/3/2021)
526/UBND-KGVX 25/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Hướng dẫn 170-HD/BTGTW quán triệt tổ chức thực hiện quy chế 238 của BBT
399/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện giai đoạn 2021–2025
400/QĐ-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đề tài Biến đổi khí hậu)
497/KH-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
501/UBND-KGVX 23/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, 17/NQ-CP ngày
379/QĐ-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt KH LCNT của Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
475/KH-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025;
44/BC-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
468/UBND-KGVX 19/02/2021 UBND Tỉnh Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021
435/UBND-KGVX 16/02/2021 UBND Tỉnh Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
34/BC-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá hoạt động kinh tế thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
424/UBND-KGVX 09/02/2021 UBND Tỉnh Đảm bảo các hoạt động các hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
355/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030
431/KH-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
433/UBND-KGVX 09/02/2021 UBND Tỉnh Tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
304/QĐ-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
292/QĐ-UBND 03/02/2021 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn Kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021
320/UBND-KGVX 02/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
318/UBND-KGVX 02/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021
08/CT-UBND 29/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
242/QĐ-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
242/QĐ-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
232/QĐ-UBND 27/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội người tù kháng chiến tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
202/QĐ-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành
207/QĐ-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (70 người)
231/KH-UBND 25/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021
187/QĐ-UBND 22/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2020
201/UBND-KGVX 22/01/2021 UBND Tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng gắn với mừng Đảng, mừng Xuân
14/BC-UBND 22/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2020
183/UBND-KGVX 21/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
186/QĐ-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
153/UBND-KGVX 19/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí
110/UBND-KGVX 14/01/2021 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19 (Công văn số 103-CV/TU; Công văn số 208/VPCP-QHQT)
109/KH-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2021-2022
117/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
117/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
54/KH-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
24/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 năm 2020
23/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2020
28/UBND-KGVX 07/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
31/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
3037/KH-UBND 02/12/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020
2942/UBND-VHXH 24/11/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách công dân tròn 90 tuổi và trên 100 tuổi năm 2021
2830/QĐ-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí (42 người)
399/BC-UBND 10/11/2020 UBND Tỉnh Báo cáo quá trình xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật năm 2021
2289/KH-UBND 23/09/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
2051/QĐ-UBND 17/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở GD&ĐT
2236/UBND-VHXH 17/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thông báo kết luận của Nguyễn Xuân Phúc phòng chống dịch bệnh covid-19 (Thông báo số 326/TB-VPCP , Công văn số 1120-CV/TU )
2021/QĐ-UBND. 15/09/2020 UBND Tỉnh QĐ Kiện toàn Hội đồng xét, cử đào tạo cán bộ ngành y tế theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2020
2025/QĐ-UBND 15/09/2020 UBND Tỉnh Công bố Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh
325/BC-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2185/UBND-VHXH 11/09/2020 UBND Tỉnh Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội các tôn giáo
2186/UBND-VHXH 11/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
2168/UBND-VHXH 10/09/2020 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
294/BC-UBND 27/08/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1752/QĐ-UBND 14/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
08/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
09/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17 K9: Ban hành Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
21/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.
224/BC-UBND 06/07/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực quý II năm 2020
208/BC-UBND 29/06/2020 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
1091/KH-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020
1044/QĐ-UBND 22/05/2020 UBND Tỉnh Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ
370/QĐ-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
59/BC-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2019
359/UBND-VHXH 27/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị Số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
55/BC-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác triển khai thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
04/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh
51/BC-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2019
362/KH-UBND 26/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020
367/UBND-VHXH 26/02/2020 UBND Tỉnh Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19
338/QĐ-UBND 25/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tây Ninh
50/BC-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội
331/QĐ-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019
345/KH-UBND 24/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chính sách về BHYT năm 2020
322/QĐ-UBND 21/02/2020 UBND Tỉnh Xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2020
301/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
188/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh
293/UBND-VHXH 18/02/2020 UBND Tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
269/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
276/QĐ-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội cựu giáo chức huyện Tân Châu, NK 2019-2024
247/KH-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức hoạt động khu cách ly tập trung tỉnhđể phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona
235/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh công nhận Trường Tiểu học Phước Hội đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
236/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Công nhận Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
237/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Công nhận Trường Trung học cơ sở Long Chữ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
196/UBND-VHXH 05/02/2020 UBND Tỉnh Khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut corona gây ra
189/QĐ-UBND 03/02/2020 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
28/BC-UBND 31/01/2020 UBND Tỉnh Kết quả 01 năm thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
167/QĐ-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh
157/KH-UBND 27/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh
155/UBND-VHXH 23/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra
127/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
126/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
128/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt điều lê Hội thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024
79/KH-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2020
13/BC-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công sở
01/BC-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng chưa được giải quyết chế độ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2893/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
2907/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
2925/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa tỉnh Tây Ninh
2962/KH-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
495/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh chiến lược Khoa học và Công nghệ năm 2019
496/BC-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.
61/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
2931/KH-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “60 năm Chiến thắng Tua Hai” (26/01/1960 - 26/01/2020)
486/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019
483/BC-UBND 25/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
2861/KH-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện “Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh” năm 2019-2020
478/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh, tỉnh Tây Ninh lần III - năm 2019
474/BC-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
475/BC-UBND 19/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại
471/BC-UBND 17/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019
2762/UBND-VHXH 12/12/2019 UBND Tỉnh Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
459/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2019
2720/KH-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ VNAH"
453/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam do USAID tài trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
454/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019
2644/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành "Đề án cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030"
2661/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2660/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho 31 Bác sĩ
447/BC-UBND 04/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 08 năm thực nhiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg
411/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 21/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2662/KH-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 thnasg 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
432/BC-UBND 27/11/2019 UBND Tỉnh Tình hình học sinh dân tộc thiếu số cấp trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn
50/2019/QĐ-UBND 27/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2320/QĐ-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
414/BC-UBND 18/11/2019 UBND Tỉnh báo cáo kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
2561/UBND-VHXH 18/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách nhà ở đợt 4 năm 2019
2436/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2019-2024
2525/KH-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020
2439/QĐ-UBND 12/11/2019 UBND Tỉnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
9/CT-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh tăng cường quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2502/KH-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
2476/UBND-VHXH 06/11/2019 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm 2020
402/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg
2391/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2332/QĐ-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch Trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.
2418/KH-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực vùng Đông Nam bộ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
2311/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức các hoat động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai
2515/QĐ-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
2349/KH-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
381/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2273/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
42/2019/QĐ-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với nghề lái xe ô tô hạng B2 và C áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2299/KH-UBND 15/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III – Năm 2019
364/BC-UBND 15/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
361/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh BC Đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020
356/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2019
2144/QĐ-UBND 03/10/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 42 bác sĩ
2128/UBND-VHXH 26/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai điều tra thu thập thông tin về thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019
338/BC-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
2062/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
329/BC-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý III năm 2019
2101/KH-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
2058/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doạnh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
333/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
2024/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến tháng Tua hai (26/01/1960 - 26/01/2020)
2025/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
38/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021
2015/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Công nhận kết quả đề tài "Nước ép mãng cầu..."
2014/QĐ-UBND. 18/09/2019 UBND Tỉnh Công nhận đề tài “Định hướng đầu tư Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) thông qua phương pháp phân khúc khách hàng”.
2038/UBND-VHXH 18/09/2019 UBND Tỉnh xây dựng vị trí việc làm chuyên nga nh KHCN
330/BC-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
326/BC-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
2005/UBND-VHXH 13/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
1999/KH-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai cao điểm công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh
1974/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh.
1956/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
1979/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ trẻ em
1940/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức đoàn cán bộ đi Campuchia ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XIX (Mùa khô 2019-2020)
1941/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)
1947/QĐ-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh
1876/UBND-VHXH 06/09/2019 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2019
308/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019
309/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo
1865/UBND-VHXH 30/08/2019 UBND Tỉnh V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2019
1870/UBND-VHXH 30/08/2019 UBND Tỉnh Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông
2103/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tây Ninh
1862/UBND-VHXH 29/08/2019 UBND Tỉnh Rà soát, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
1863/UBND-VHXH 29/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh
1872/QĐ-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2020
1857/UBND-VHXH 28/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của BBT Trung ương Đảng (khóa X)
1856/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh QĐ cử đi đào tạo hệ chính qui và hệ liên thông theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2019
1821/UBND-VHXH 23/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1820/KH-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm "60 năm chiến thắng Tua Hai" (26/01/1960 - 26/01/2020)
1798/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
1803/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XIX (Mùa khô 2019 - 2020)
1804/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn XIX (Mùa khô 2019 - 2020)
1806/UBND-VHXH 22/08/2019 UBND Tỉnh BC báo cáo tình hình triển khai kết quả thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg
293/BC-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh BC báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN
288/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
289/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ
290/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
1777/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 11 BS tháng 8.2019
283/BC-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP; giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1728/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
1706/UBND-VHXH 09/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết
1700/KH-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1694/KH-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020
1662/KH-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh
1659/UBND-VHXH 02/08/2019 UBND Tỉnh Giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng NKT, NCT, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn
1660/UBND-VHXH 02/08/2019 UBND Tỉnh Cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019
1645/UBND-VHXH 01/08/2019 UBND Tỉnh Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT
1643/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm học 2018-2019
270/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
1629/UBND-VHXH 31/07/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2019
1626/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen”; khánh thành mặt bằng sân chùa Bà – Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen
1627/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIII năm 2019
1628/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
272/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP
30/2019/QĐ-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1611/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành KH thời gian năm 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1559/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh V/v điều chuyển biên chế công chức
1575/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tây Ninh
1535/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
258/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
252/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Rà soát, gửi văn bản QPPL có nội dung về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
1518/KH-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ Viếng nghĩa trang lệt sĩ, Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
246/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy
1499/UBND-VHXH 16/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019
247/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
1526/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
243/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tháng 5,6 và phương tháng 7,8 năm 2019 của nhóm công tác về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
1476/KH-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025
1494/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn BCĐ 24 tỉnh
240/BC-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động nhóm công tác phát triển du lịch tháng 05, 6/2019 và phương hướng hoạt động tháng 07/8/2019
1437/KH-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện đế án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
1448/UBND-VHXH 08/07/2019 UBND Tỉnh Chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
1476/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban vị sự tiến bộ phụ nữ huyện Tân Biên
1486/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
237/BC-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019
238/BC-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh BC tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
1466/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bến Cầu
236/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009 - 2018
1439/KH-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
227/BC-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Tây Ninh 2020
1402/UBND-VHXH 03/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Đoàn Hội Người tù kháng chiến đi thăm Nhà tù Côn Đảo
1416/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
231/BC-UBND 02/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND
226/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
1353/UBND-VHXH 28/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xd Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019
223/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn”
1320/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị Sơ kết Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018
220/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019
1325/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
1323/UBND-VHXH 26/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT
216/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm
1338/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 2020
1306/UBND-VHXH 25/06/2019 UBND Tỉnh Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
1346/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên dịa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025
1341/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch thí điểm khám sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học ở 20 xã biên giới, 02 trường tiểu học thuộc thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu, năm học 2018-2019 sang năm học 2019-2020
218/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
212/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
208/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP quý II năm 2019
1324/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn Mẫu phác thảo tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu vực chùa Linh Sơn Phước Trung thuôc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen
1323/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hằng tháng cho 34 BS T6.2019
1266/UBND-VHXH 20/06/2019 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương
1238/UBND-VHXH 17/06/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng năm 2019 (thay thế Công văn số 1133/UBND-VHXH)
1223/KH-UBND 14/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1229/UBND-VHXH 14/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
1210/UBND-VHXH 13/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh
192/BC-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách PL về giáo dục nghề nghiệ
193/BC-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1179/UBND-VHXH 10/06/2019 UBND Tỉnh Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
1178/KH-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức triễn lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) Lần thứ 24 năm 2019 tại Tây Ninh
1161/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Kế Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh”
1164/UBND-VHXH 07/06/2019 UBND Tỉnh Quản lý "tour du lịch 0 đồng"
190/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1216/QĐ-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban Tổ chức Hội thi Hoa phượng đỏ lần thứ 35 năm 2019
1220/QĐ-UBND. 05/06/2019 UBND Tỉnh Về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giai đoạn 1)
3210/VP-VHXH 04/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
1140/UBND-VHXH 04/06/2019 UBND Tỉnh cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống thông tinbáo cáo Chính phủ
1144/UBND-KTTC 04/06/2019 UBND Tỉnh Công văn chỉ đạo thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017
1088/KH-UBND 29/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019
2981/VP-VHXH 24/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập BCĐ Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
1143/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập BCĐ thi THPT quốc gia năm 2019
1034/UBND-VHXH 23/05/2019 UBND Tỉnh Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội
1031/KH-UBND 22/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em năm 2019
1010/UBND-VHXH 20/05/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn mẫu đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
1006/KH-UBND 17/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019
1007/KH-UBND 17/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh năm 2019
1105/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức huyện Trảng Bàng
993/KH-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh năm 2019
988/KH-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi" năm 2019
168/BC-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm Quý I/2019
990/UBND-VHXH 15/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
972/KH-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
1079/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
936/KH-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hoa Phượng đỏ tỉnh
1042/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
1027/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
905/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019
907/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2019
908/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
904/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2019
906/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình hành động về bình đảng giới năm 2019
909/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2019 - 2020
159/BC-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo hoạt động du lịch tại khu vực nông thôn
157/BC-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh 157/BC-UBND
1013/QĐ-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 13 bác sĩ T5.2019
895/KH-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị điểm rút kinh nghiệm lập bản đổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh
1002/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019
1006/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các Nghề thủ công truyền thống tỉnh
878/UBND-VHXH 03/05/2019 UBND Tỉnh Phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Công ty hàng không Việt Nam
870/UBND-TD 03/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
877/KH-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
854/KH-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
970/QĐ-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
963/QĐ-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt KH và chi tiêu tuyển sinh THPT năm học 2019-2020
142/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
143/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
144/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết
146/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ năm 2018
141/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2018
793/UBND-VHXH 24/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo
801/UBND-VHXH 24/04/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục nâng cao hiểu quả công tác nhân đạo
972/QĐ-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh KH tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2019-2020
794/KH-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
940/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tô chức Đại hội toàn thể Luật sư tỉnh Tây Ninh lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023
772/UBND-VHXH 22/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019 – 2021
752/KH-UBND 18/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (thay thế Kế hoạch số 724/KH-UBND)
749/KH-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh KH Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hđ cho Trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản,..
735/KH-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
131/BC-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh
724/KH-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ cức Hội nghị ký kết thảo thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
866/QĐ-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019
870/QĐ-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2019
124/BC-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
671/KH-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm 2019
649/KH-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019
802/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thuộc tỉnh Tây Ninh năm 2019
629/UBND-VHXH 04/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước
798/QĐ-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh
639/KH-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh trong các thười kỳ chiến tran tại Campuchia
1863/VP-VHXH 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
608/KH-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019
788/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ gáo học kỳ II năm 2018-2019 cho học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh
612/UBND-VHXH 03/04/2019 UBND Tỉnh Khai quật Di tích khảo cổ Bến Đình năm 2019
792/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh QĐ công nhận 18 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018
600/TB-UBND 02/04/2019 UBND Tỉnh Thông báo các ngày nghỉ Lễ 2019
113/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh 2014-2018
458/KH-UBND. 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025
556/UBND-VHXH 01/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
589/UBND-VHXH 01/04/2019 UBND Tỉnh Công nhận xã, phường, thị trấn duy trì làm tốt công tác thương binh liệt sĩ năm 2018
759/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII Đông Nam bộ lần thứ 24 - năm 2019 tại tỉnh Tây Ninh
758/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực VII Đông Nam bộ, lần thú 24 - năm 2019 tại tỉnh Tây Ninh
556/UBND-VHXH 28/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
524/UBND-VHXH 24/03/2019 UBND Tỉnh Sơ kết 03 năm thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng
526/UBND-VHXH 22/03/2019 UBND Tỉnh xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
696/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt trợ cấp hàng tháng cho 12 bác sĩ T3/2019
521/KH-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
96/BC-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
712/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh KH thí điểm khám sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học ở 20 xã biên giới và 02 trường tiểu học thuộc thành phố TN, huyện Gò Dầu
684/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019
685/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh” năm 2019
674/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt kế hoạch phục hồi chức năng năm 2019
1480/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi QĐ 170/QĐ-BYT
461/UBND-VHXH 15/03/2019 UBND Tỉnh xây dựng Quyết định sửa đổi một số tiêu chuẩn của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
660/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh QĐ thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách,pháp luật về BHYT
465/UBND-VHXH 15/03/2019 UBND Tỉnh Chỉ đạo tăng cường công tác ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em
458/KH-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án " Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
455/UBND-TD 14/03/2019 UBND Tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo chỉ đạo của Tỉnh ủy
545/QĐ-UBND 06/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
399/KH-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2019
560/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt Danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290, QĐ 62, QĐ 40, QĐ 49
515/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn BCĐ công tác phổ cập giáo dục năm 2019
73/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc giáo Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2018
05/03/2019 01/03/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
316/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý lễ hội
332/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
341/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
342/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tăng cường công tác quản lý Nhà nước và Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
495/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018
354/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền nam hỗ trợ
241/UBND-TH 13/02/2019 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
203/UBND-TTHCC 30/01/2019 UBND Tỉnh V/v khen thưởng công tác CCHC năm 2018
274/QĐ-UBND 29/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Lễ đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
273/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử
191/UBND-KGVX 28/01/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW
37/BC-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước
262/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ mức phụ cấp kiêm nhiệm cho lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan
36/BC-UBND 27/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương lĩnh vực KHCN
52/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ tiếp tục công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
51/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Tổ công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ PT đối tượng tham gia và thu tiền nợ BHXH
01/CT-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
62/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các tỉnh bạn Campuchia
53/UBND-KGVX 11/01/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tỉnh Tây Ninh năm 2018
52/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ tiếp tục công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
51/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Tổ công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ PT đối tượng tham gia và thu tiền nợ BHXH
50/UBND-KGVX 11/01/2019 UBND Tỉnh TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ 1-5 TUỔI VÙNG NGUY CƠ CAO TẠI TỈNH TÂY NINH NĂM 2018 -2019
419/BC-UBND 08/01/2019 UBND Tỉnh BC Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý IV năm 2018
30/KH-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
420/BC-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh BC Báo cáo tinh hinh thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Nghị quyết số 137/NQ-CP năm 2018
02/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3265/UBND-KGVX 04/01/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
46/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
2975/UBND-KGVX 03/12/2018 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
2968/UBND-KGVX 30/11/2018 UBND Tỉnh Chủ trương thay đổi nội dung trong giấy phép hoạt động báo in của Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh
365/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
2965/KH-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Tham dự Lễ mít tinh lần thứ 40 nhằm chúc mừng kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại tỉnh Kratie (karache) Vương quốc Campuchia