Thông tin văn bản
Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 31/01/2020 Kết quả 01 năm thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 28/BC-UBND Ngày ban hành: 31/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả 01 năm thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 28.bc.signed.pdf