Thông tin văn bản
Văn bản số 8116/VP-KT ngày 26/10/2022 Sao gửi Thông tư số 59/2022/TT-BTC
Số ký hiệu: 8116/VP-KT Ngày ban hành: 26/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 59/2022/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221028152900.zip