Thông tin văn bản
Văn bản số 1654/VP-KTTC ngày 26/03/2019 (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Số ký hiệu: 1654/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1654.rar