Thông tin văn bản
Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Số ký hiệu: 58/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 582013QDUBND2013.doc