Thông tin văn bản
Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/01/2021 Kế hoạch công tác PBGDPL; HGCS; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 41/KH-UBND Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch công tác PBGDPL; HGCS; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 41 ub.signed.pdf