Thông tin văn bản
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/07/2019 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Số ký hiệu: 07/CT-UBND Ngày ban hành: 10/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 07 CT CTUBND.signed.pdf