Thông tin văn bản
Văn bản số 1396/QÐ-UBND ngày 06/06/2016

Ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2020

Số ký hiệu: 1396/QÐ-UBND Ngày ban hành: 06/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1396QDUBND2016.pdf