Thông tin văn bản
Văn bản số 7311/VP-VHXH ngày 02/10/2020 Sao gửi Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 7311/VP-VHXH Ngày ban hành: 02/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083631.zip