Thông tin văn bản
Văn bản số 8931/VP-VHXH ngày 30/11/2020 sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT , 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 8931/VP-VHXH Ngày ban hành: 30/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT , 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201202094658.zip