Thông tin văn bản
Báo cáo số 419/BC-UBND ngày 08/01/2019 BC Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý IV năm 2018
Số ký hiệu: 419/BC-UBND Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BC Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý IV năm 2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 419.bc.PDF