Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 Bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân
Số ký hiệu: 44/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 44.QD.PDF