Thông tin văn bản
Văn bản số 4021/VP-KT ngày 06/06/2022 sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và MT
Số ký hiệu: 4021/VP-KT Ngày ban hành: 06/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và MT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220606103705.zip