Thông tin văn bản
Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 24/09/2019 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 2062/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2062.qdub.signed.pdf