Thông tin văn bản
Báo cáo số 01/2017/QÐ-TTg ngày 17/01/2017

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Số ký hiệu: 01/2017/QÐ-TTg Ngày ban hành: 17/01/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 012017QDTTg2017.PDF