Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12/06/2017
Quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 18/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:
Quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2017 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 182017QDUBND2017.pdf